Společnost CTS corp. Vám nabízí pomoc s identifikací, návrhem a přípravou Vašich projektů a projektových záměrů tak, aby splnily všechny náležitosti a co nejlépe uspěly v rámci vyhlášených programů, dotačních titulů a grantových schémat Evropské unie i České republiky. Česká republika má stále možnost čerpat dotace ze Strukturálních fondů a Kohezního fondu Evropské unie. Finanční alokace je pro období 2014–2020 stanovena ve výši 563 miliard korun. Mohou to být peníze i pro Vaše záměry. Záleží jen na Vašem rozhodnutí. Již nyní s námi můžete zahájit konkrétní kroky k přípravě kvalitního a konkurenceschopného projektu, který povede k zisku dotace nebo jiné finanční podpory. 
Řešení postupu při podávání žádosti o dotace z Evropské Unie. Zpracování žádosti o dotace z fondů EU a dalších dotačních titulů. Zpracování projektového záměru na dotace. Dotace pro podnikatele, municipální sféru a neziskové organizace. CTS corp., s.r.o. sídlo společnosti Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7 tel.: 272 650 820 IČ: 27099873, DIČ: CZ27099873;