Strategický plán rozvoje obce, města či (mikro)regionu, který identifikuje a hodnotí zdroje, kapacity a možnosti předmětného území, by měl být skutečným nástrojem pro udržitelný ekonomicko-sociální rozvoj území a současně by měl obsahovat všechny náležitosti tak, aby byl uznatelným dokumentem při předkládání žádostí o finanční pomoc EU. Jedním z principů strukturální politiky Evropské unie je pomoc žadatelům z členských zemí, kteří chtějí realizovat svoje prioritní projekty a zároveň splňují určitá kritéria. Smyslem finanční pomoci z EU není za každou cenu využít peníze a „roubovat“ je na rychle připravované projekty, ale pomoci je zrealizovat dříve, případně s větším ekonomickým efektem. Ve strategickém plánu by měly být tyto projekty specifikovány, což dokládá jejich potřebnost, prioritní význam a v neposlední řadě také to, že budou dříve či později realizovány nezávisle na externím kofinancování.


Důležité informační zdroje:
Portál MMR o evropských fondech
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Portál regionálních informačních systémů
Ústav regionálního rozvoje
Veřejná správa online