Reálné možnosti získat externí kofinancování svých projektů máte i Vy – zástupci neziskových organizací. Využít můžete jak dotačních titulů a programů financovaných ze státního rozpočtu (rozvojové programy MMR, programy MŽP, MZe, MPSV atd.), dotačních titulů vyhlašovaných samosprávami (kraje, obce), tak především programů z evropských fondů.

Důležité informační zdroje:
Portál MMR o evropských fondech
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Informační portál pro neziskové organizace
Centrum pro komunitní práci